Scott McMillin

Scott has been designing products and developing solutions for startups and early-stage companies for over twenty years.

                   ........',,,,,''..
                  .....',,;c:;,,''';;,..
                 ........';:ccc::;,...',,'..
               .........',:clc:;''...............
              ......'''',;::::;,'''',,,,,,'........
             ...''''''''',',,,;;:cllllllllcc:;,'.....
            ...';:;'',''.',;:ccllooooooooolllc::;,.....
            .,,;llc;;,'',;:llloodddddddddoooollc::::,..'.
          ...,;:odl:;,,:cllooodddxxxxxxdddddoooolc:;;:;..,.
          ....::loc;::cloodddxxxkkkxxxxxxxddddoooolc:;;c:.''.
          ...;odoc:cloooddxxxkkkkkkkkxxxxxddddooollcc::cl;.'.
          ..':dxolllooooddxxxxxxkkxxxxxxxddddooollcccc:cl:...
          ..':kkxoooooodddddddxdddddddddddddooolllcccccclc..,.
          ..cOOkxdooooddddxxxxxxddddoooddddooooolllccccll,,c'
          ..cOOkdooooooddxkkkkkkkxxddoodxkddooollllcc:cdkc''.
           ;xkkxdoodddddxkkkkkOkkxxddddkOkxdolcccc:;;:d0d'.
           .,lxkkxxxdolcccclooooodxdddddxOOxoc::;'....'cxx;..
          .;::lxkkxdlcccc;,',,'',;:lddddool:,'''.,::;;,,ox:..
           ,ccldkOOkxxdolc;'::;:ccloxdddl;'',,''';lclooldkl'.
           .lccdkO00kdlllc:cooccloloddooc,'';:c:;:lc:loooxd'
           .colxkkkkxkxxk0KOkdooooooddooc,,',:dkOkdllccloxo.
           :doxkkkxxxxxkO0Okxkkkdodxxdo:,,;;:oxkxxdoloodxl.
           ,oxkkkkkkkkkkOOOOOO0kdddxxdo:,,;;:clodddoooodx:
           .:xkkkO0OOOOOOO00000kdoodddo:'',:cllodddddoldd,
            .lkkkO0000O000000Oxolooddooc,'';loodddddolldo.
            ckkkO0K000000OOkxooookOkxdo:,,,cdddddddooodc.
            ckOOO00K0000OOkxxddlldO0Okdc,',lddddddooooo;.
            :OOkOO0000000Oxol:,,',clll:'...,:codddoolll;.
            ;kkkkO0000KOdc;,'..'.',,;:;......',:loooodd;
            .okkkOOO00xc:;,''.',,::;;::'.'......,cloddo,
             ;xkkkOOOklcc;;;::::clcccc:;;;;,;;,,;:ldxdc.
             'okkkOOOkdoccodkkkxolcllllllllllc;;;coxxo'
            .;;cOOkOO00koloxkkO0Oo::;,,;:clooolc::oxkd,
            .ccdOO00O00kolldxxkxoc:;,',;:looodoooldkxc.
            .,cdOO0K00Okdoooooddolcc;,,;:codkOkxdodkc.
         ..'. ...;clxO0000Okkkkxddxxddollccclodk00kxkOx'
        ..,. .....;:;oO00000K0000000Okkxxdoddooxk0000Kx.
        ..'. ..'...,;,ck00OO00KKKKKKK00OOkkkkxxkkO00Okl.   .
     ...  ........'...',';okOkkOOOKKXXKKKKK0OOkkkOO00Od:'.    .
    ... .   .......... .,'';okkkkxx0XXXXKXXX0OkkOO0K0kl,.     .